Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Khai trương Trung tâm hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông Việt-Hàn

 - Ngày 22/03, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và khai trương Trung tâm Hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông Việt-Hàn giữa Trường đại học Giao thông vận tải và Viện Giao thông Hàn Quốc đã diễn ra tại trụ sở chính của Trường đại học Giao thông vận tải.

Khai trương Trung tâm hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông Việt-Hàn
Đại biếu cắt băng khai trương Trung tâm

Trung tâm hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông Việt-Hàn là một tổ chức khoa học và công nghệ có mục tiêu xúc tiến hợp tác quốc tế giữa Trường đại học Giao thông vận tải và các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ với các nhiệm vụ chính như sau: giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

 

Với sự hậu thuẫn của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc; trong vai trò là đơn vị kết nối các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải của Việt Nam và Hàn Quốc, Trung tâm hợp tác cơ sở hạ tầng giao thông Việt-Hàn được kỳ vọng sẽ là nền tảng cho các hợp tác thành công tiếp theo của Trường đại học Giao thông vận tải và các đối tác Hàn Quốc.

Nguyễn Thảo