Những thay đổi trong đào tạo tiến sĩ từ năm 2017

Với nhiều thay đổi trong quy định đầu vào, đầu ra, quá trình đào tạo tiến sĩ sắp tới đây sẽ có những yêu cầu chặt chẽ và từng bước hội nhập với quốc tế.

 

tiến sĩ, đào tạo tiến sĩ, công bố quốc tế, luận án tiến sĩ
Bấm vào hình để xem chi tiết
  • Lê Văn - Diễm Anh
 
 

Tin liên quan