Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực

 - Quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành gồm 26 thành viên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch hội đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Phó Chủ tịch hội đồng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ là Ủy viên thường trực của hội đồng.

Cơ quan thường trực của Hội đồng này là Bộ GD-ĐT.

Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Ảnh: Lê Văn.

Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực; chỉ đạo hoàn thiện và triển khai các Luật giáo dục, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn 2016-2021.

Bên cạnh đó, Hội đồng nghiên cứu góp ý giúp Chính phủ, Thủ tướng trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách phát triển giáo dục, đào tạo và nhân lực. Nghiên cứu, tư vấn, góp ý về việc xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp…

 

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Quyết định kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021.

Theo Quyết định, Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các Ủy viên Thường trực gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Lê Văn

 
 
 

Tin liên quan