Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Tóm tắt dự thảo các chương trình môn Ngoại ngữ phổ thông mới

VietNamNet giới thiệu bản tóm lược dự thảo các chương trình môn Ngoại ngữ phổ thông mới.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Ban Giáo dục

Hôm nay công bố dự thảo chương trình môn học phổ thông

Hôm nay công bố dự thảo chương trình môn học phổ thông

Chiều nay 19/1, Bộ GD-ĐT sẽ công bố dự thảo chương trình các môn học ở chương trình phổ thông mới.

Chương trình môn Lịch sử ở cấp THPT sẽ đổi mới như thế nào?

Chương trình môn Lịch sử ở cấp THPT sẽ đổi mới như thế nào?

Ở cấp THPT, Lịch sử là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh, thuộc nhóm môn Khoa học xã hội.

 
Môn Mỹ thuật lồng ghép hoạt động thực hành và thảo luận nghệ thuật

Môn Mỹ thuật lồng ghép hoạt động thực hành và thảo luận nghệ thuật

Ở Chương trình phổ thông mới, việc dạy học Mỹ thuật sẽ chú trọng rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề thẩm mỹ gắn với những tình huống của cuộc sống.

Lần đầu tiên chương trình môn Âm nhạc sẽ được dạy ở cấp THPT

Lần đầu tiên chương trình môn Âm nhạc sẽ được dạy ở cấp THPT

Ở chương trình phổ thông mới, sẽ mở rộng phạm vi đối tượng giáo dục khi lần đầu tiên được dạy ở cấp THPT.

Tin học sẽ là môn "bắt buộc, có phân hoá"

Tin học sẽ là môn "bắt buộc, có phân hoá"

Ở chương trình phổ thông mới, Tin học là môn bắt buộc có phân hóa, xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9. Ở cấp THPT, Tin học là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Môn Công nghệ: Góp phần thúc đẩy giáo dục STEM ở phổ thông

Môn Công nghệ: Góp phần thúc đẩy giáo dục STEM ở phổ thông

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo dục công nghệ cho học sinh được thực hiện từ lớp 3 đến lớp 12 thông qua môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học và môn Công nghệ ở trung học