Chỉ 115 giảng viên cao đẳng sư phạm có trình độ tiến sĩ

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong 3.388 giảng viên trường cao đẳng sư phạm hiện nay chỉ 115 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 0,34%. 

Còn ở 14 trường đại học sư phạm có 1.358 tiến sĩ trong số 4.615 giảng viên. Ngoài số giảng viên có trình độ tiến sĩ thì có 2.702 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 455 giảng viên chỉ ở trình độ cử nhân. Tổng quy mô đào tạo sinh viên của 14 trường đại học sư phạm là 151.208. 

Số lượng giảng viên cụ thể của các trường sư phạm như sau:

STT

Tên trường

Quy mô sinh viên

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Tổng số

1

 Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

9353

134

127

14

275

2

 Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

9089

69

163

9

241

3

 Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

13010

140

183

14

337

4

 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

33261

418

365

44

827

5

 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội II

14781

107

188

69

364

6

 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

9044

80

339

12

431

7

 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

2141

21

174

17

212

8

 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM

20396

133

370

52

555

9

 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh

3836

18

174

26

218

10

 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

3712

16

123

43

182

11

 Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW

4568

23

192

55

270

12

 Trường ĐH Sư phạm TDTT TP HCM

1381

14

64

14

92

13

 Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội

1534

16

81

16

113

14

 Trường ĐH Sư phạm TP HCM

25102

169

259

70

498

Tổng

151,208

1,358

2,802

455

4,615

Theo thống kê năm học 2016-2017, tổng số giảng viên trong các trường đại học là 72.792 người, tăng 4,6% so với năm học 2015-2015. Trong đó giảng viên có trình độ tiến sĩ là 16.514 (tăng thêm 21,4%) và thạc sĩ là 43.065 (tăng thêm 6,6%). Giảng viên trường công lập là 57.634 người, trường ngoài công lập là 15.158 người.

 
Giảng viên sư phạm, trường cđ sư phạm, tiên sĩ, thạc sĩ

Số lượng giảng viên các trường đại học phân theo

trình độ và chức danh khoa học


Năm 2016, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cũng đã công nhận 65 giáo sư, 638 phó giáo sư. Trong đó, số đang trực tiếp làm việc tại các trường là 48 giáo sư (chiếm 73.85%), 508 phó giáo sư (chiếm 79.62%). 

Giảng viên sư phạm, trường cđ sư phạm, tiên sĩ, thạc sĩ

Số lượng cán bộ cơ hữu (giảng dạy và hướng dẫn NCS)

tại các viện NCKH phân theo trình độ và chức danh khoa học

Năm 2017 có 58 giáo sư, có 38 tiến sĩ khoa học và 923 tiến sĩ công tác tại các Viện nghiên cứu khoa học. 

Lê Huyền

 
 

Tin liên quan