Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đề xuất lùi thời hạn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới

-Nhiều ý kiến cho rằng, chất lượng giáo dục mới là quan trọng chứ không phải tiến độ, do đó, nên lui thời hạn áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới nếu như các điều kiện chưa sẵn sàng.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, việc áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu từ năm học 2018-2019.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề xuất lui thời gian triển khai chương trình và Bộ GD-ĐT nên mạnh dạn đề xuất lên Chính phủ, Quốc hội nếu xét thấy các điều kiện để thực hiện chương trình chưa đảm bảo.

 

(bấm vào hình để xem kích thước lớn)

Đề xuất lùi thời hạn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới

  • Đồ họa:Lê Văn
 
 
 

Tin liên quan