Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Nhiều giáo viên được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý

- Nhiều giáo viên tại TP.HCM vừa được bổ nhiệm làm quản lý các trường học.

Sở GD-ĐT vừa tổ chức lễ triển khai quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở. Trong số 6 cá nhân được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý các trường THPT, TTGDTX  có 4 cá nhân là giáo viên.

Bà Trần Thị Thu Thủy, giáo viên Trường THPT Lương Văn Can vừa được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng nhà trường (Ảnh: Sở GD-ĐT TP.HCM)
 

Cụ thể, bà Bùi Thị Bảo Ngọc, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; bà Trần Thị Thu Thủy, giáo viên Trường THPT Lương Văn Can; bà Vũ Thị Hồng Châu, giáo viên Trường THPT Hàn Thuyên được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng các trường này. Ông Trần Nghĩa Nhân, giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú.

Ngoài ra, Sở cũng bộ nhiệm ông Huỳnh Hiếu Thuận, Phó Giám đốc TT GDTX Lê Quý Đôn làm Giám đốc của trung tâm này. Ông Phạm Quang Thiện, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh được bổ nhiệm lại làm Phó Hiệu trưởng trường này.

Tuệ Minh