Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thí điểm cho giáo sư, tiến sĩ về hưu làm trưởng bộ môn

Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ về hưu đang trong giai đoạn kéo dài thời gian làm việc tại ĐHQG TP.HCM sẽ được giao làm trưởng bộ môn hoặc trưởng đơn vị chuyên môn.

Giám đốc ĐHQG TP.HCM - ông Huỳnh Thành Đạt vừa ký văn bản gửi hiệu trưởng các trường thành viên, trưởng khoa trực thuộc về việc thí điểm giao nhiệm vụ trưởng bộ môn và trưởng đơn vị chuyên môn cho viên chức đã hết tuổi làm công tác quản lý.

Căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác chuyên môn tại đơn vị, trưởng các đơn vị có thể xem xét giao nhiệm vụ trưởng bộ môn hoặc trưởng đơn vị chuyên môn cho các viên chức giảng dạy đã hết tuổi làm công tác quản lý.

Thí điểm cho giáo sư, tiến sĩ về hưu làm trưởng bộ môn
Theo quy định kéo dài thời gian làm việc tiến sĩ không quá 5 năm, phó giáo sư không quá 7 năm và giáo sư không quá 10 năm (Ảnh: Lê Văn)

Nhiệm vụ quản lý này bao gồm trưởng các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm thuộc khoa trở xuống.

Các viên chức này phải là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư; có năng lực, uy tín và kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và đang trong giai đoạn kéo dài thời gian làm việc tại đơn vị.

Việc phân công viên chức theo đối tượng nói trên dựa trên cơ sở đề xuất của bộ môn, của khoa và sự đồng thuận của viên chức.

Theo ĐH Quốc gia TP.HCM, việc thực hiện thí điểm này nhằm tiếp tục phát huy sự đóng góp chuyên môn sâu của viên chức giảng dạy có học vị tiến sĩ, chức danh phó giáo sư và giáo sư đã hết tuổi làm công tác quản lý.

 

Tuy nhiên trưởng bộ môn hoặc trưởng đơn vị chuyên môn trong trường hợp này không bố trí phụ cấp chức vụ từ ngân sách nhà nước, chỉ hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy chế chi tiêu nội bộ hoặc theo thỏa thuận với đơn vị. Đơn vị không bố trí phụ cấp chức vụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các trường hợp này.

Theo Nghị định 141/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giáo dục ĐH, giảng viên có chức danh giáo sư và phó giáo sư, học vị tiến sĩ đang công tác tại các trường ĐH chỉ được kéo dài thời gian làm việc sau khi về hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Theo quy định hiện hành, thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ không quá 5 năm, phó giáo sư không quá 7 năm và giáo sư không quá 10 năm.

Lê Huyền

Đề xuất mô hình thu hút giáo sư ở nước ngoài đào tạo tiến sĩ cho Việt Nam

Đề xuất mô hình thu hút giáo sư ở nước ngoài đào tạo tiến sĩ cho Việt Nam

Một nghiên cứu sinh từ Australia vừa gửi tới VietNamNet bài viết đề xuất một giải pháp cho đào tạo tiến sĩ của Việt Nam.

Sẽ bỏ mô hình 3 cấp hội đồng xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư

Sẽ bỏ mô hình 3 cấp hội đồng xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư

Các thủ tục xét công nhật đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS sẽ chỉ thực hiện ở 2 cấp: Hội đồng giáo sư cơ sở và Hội đồng giáo sư nhà nước.

Lương phó giáo sư 20 năm bằng 1/3 tiền nuôi 1 xe công

Lương phó giáo sư 20 năm bằng 1/3 tiền nuôi 1 xe công

Một PGS, giảng viên cao cấp với thâm niên khoảng 20 năm, không làm lãnh đạo thì thu nhập trên bảng lương một năm chỉ bằng 1/3 số tiền mà Chính phủ nuôi một xe công.