TPHCM:

Sẽ kiểm tra 12 trường có yếu tố nước ngoài

- Từ 26/1 đến hết tháng 3/2015, Sở GD-ĐT TP.HCM thực hiện kiểm tra 12 trường có yếu tố nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Các trường bị kiểm tra bao gồm THPT Quốc Tế Mỹ, THCS-THPT Quốc tế Anh Việt, quốc tế Úc, Quốc tế TP.HCM, Song ngữ quốc tế Horizon, quốc tế Nam Sài Gòn, THCS-THPT Đinh Thiện Lý, quốc tế Khai Sáng, quốc tế Canada, THCS-THPT quốc tế APU, Tiểu học-THCS-THPT quốc tế Saigon Pearl, quốc tế Singapore.

 
Sẽ kiểm tra 12 trường có yếu tố nước ngoài
12 trường có yếu tố nước ngoài sẽ bị kiểm tra về chương trình giảng dạy, bằng cấp…

Những trường này sẽ được Sở kiểm tra các loại hồ sơ lưu trữ tại đơn vị; Điều kiện, chế độ, chính sách cho người lao động; Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; An toàn phòng cháy chữa cháy; An ninh; Chương trình giảng dạy, bằng cấp; Thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục..

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, việc kiểm tra này nhằm chấn chỉnh hoạt động của các trường theo các quy định; Nắm bắt tình hình hoạt động toàn diện của các trường có yếu tố nước ngoài, thực hiện công khai thông tin về các trường có yếu tố nước ngoài…

Lê Huyền