Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Thay đổi chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen

- Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen đã được bàn giao cho ông Lưu Tiến Hiệp - vừa được UBND TP.HCM có quyết định công nhận.

Sáng 2/12, HĐQT Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017, được công nhận theo quyết định 5122 ngày 4/10/2012 của UBND TP.HCM đã chuyển giao chức năng, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của HĐQT và Chủ tịch HĐQT cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 được công nhận theo quyết định 5891 ngày 9/11/2016 của UBND TP.HCM. 

Bên bàn giao là ông Trần Văn Tạo, Nguyên chủ tịch HĐQT, bên nhận bàn giao là ông Lưu Tiến Hiệp.

 

Hai bên cũng đồng ý bàn giao và nhận bàn giao tất cả hồ sơ, tài liệu của HĐQT nhà trường nhiệm kỳ 2012-2017.

Theo đó, HĐQT của Trường ĐH Hoa Sen hiện nay gồm có 7 thành viên gồm ông Lưu Tiến Hiệp- Chủ tịch HĐQT và các thành viên ông Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trọng Duy, Trần Phước Huy, Huỳnh Minh Việt, Tô Ngọc Ngời, Nguyễn Đệ.

Lê Huyền

 
 
 

Tin liên quan