Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Ai là quốc sư đầu tiên của nước Việt?

Không chỉ là một nhà tu hành, vị quốc sư đầu tiên của nước Việt còn là một nhà chính trị, một nhà ngoại giao tài ba.

Ông là ai?

Phương Chi

**********

 

Mời bạn đọc xem đáp án chi tiết lúc 16h chiều nay.

Đáp án: “Ai là quốc sư đầu tiên của nước Việt?”

Đáp án: “Ai là quốc sư đầu tiên của nước Việt?”

Theo sử sách thì trước thiền sư Khuông Việt chưa có ai được phong Tăng thống tại Việt Nam.


 
 
 

Tin liên quan