Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Chữ trên ấn đền Trần có nội dung gì?

 - Những năm gần đầy, ngày càng nhiều du khách đổ về Nam Định để dự lễ khai ấn đền Trần. Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người biết nội dung trên mỗi "lá ấn" mà mình nhận được cụ thể.

Hãy cùng trả lời những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây để kiểm tra những kiến thức về chiếc ấn đền Trần của bạn đã đúng chưa nhé!

 

Hà Phương

 
 
 

Tin liên quan