Hoàng hậu duy nhất cầm quân đánh giặc là ai?

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam có những bà hoàng hậu rất đặc biệt. 

Bạn đã biết gì về họ?

 

Xem đáp án chi tiết TẠI ĐÂY.

Phương Chi

 
 
 

Tin liên quan