Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại của Tây Nguyên là gì?

- Tây Nguyên có 5 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ bắc xuống nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Đây cũng là vùng đất tiếp giáp của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, có 47 dân tộc sinh sống, có Di sản văn hoá phi vật thể nhân loại…

 

Tuệ Minh (Ảnh:Rongchoidalat)
 
 
 

Tin liên quan