Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Nhật Bản chi bao nhiêu phần trăm GDP cho giáo dục?

Mặc dù không nhận được nhiều ưu đãi của thiên nhiên, Nhật Bản vẫn là một cường quốc kinh tế của thế giới, đồng thời gìn giữ được những văn hóa truyền thống lâu đời. 

 
  • Nguyễn Thảo