Những viên tướng Việt lập chiến công hiển hách nơi xứ người

Tuy sống ở những thời đại khác nhau, xuất thân khác nhau nhưng các vị danh tướng người Việt này đều đã có những đóng góp, những chiến công nơi xứ người.

Bạn cùng thử xem mình đã biết được những gì về họ nhé.

 

Ngân Anh

 
 
 

Tin liên quan