Quỷ vương là ai, vua Lợn là ai?

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, bên cạnh những vị vua minh quân, có nhiều đóng góp cho dân tộc, cũng xuất hiện không ít ông vua nổi tiếng tàn ác.

Sự hung ác, tàn bạo của những ông vua này không chỉ khiến đời sống của muôn dân rơi vào cảnh khổ cực lầm than mà còn dẫn tới sự suy yếu của vương triều mình, và cuối cùng phải trả giá cho sự hung bạo của mình bằng “hoạ sát thân”.

Bạn biết gì về những ông vua này?

 

Uyển Nhi

 
 
 

Tin liên quan