Tiến sĩ đầu tiên người miền Nam là ai?

 - Dù nền khoa cử Việt Nam bắt đầu từ thế kỷ thứ 11 nhưng mãi đến thế kỷ thứ 19 mới tiến sĩ đầu tiên xuất thân từ một tỉnh miền Nam.

Hãy cùng tìm hiểu những thông tin thú vị liên quan tới nhân vật này trong bài trắc nghiệm lịch sử dưới đây: 

 

Hà Phương

 
 
 

Tin liên quan