Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Trắc nghiệm: Năm 2018 của bạn qua 3 từ đầu tiên

Trò chơi "nhìn hình - tìm chữ - dự báo 2018" đang được mọi người chia sẻ trong những ngày gần đây. Bạn thử nhìn vào bức hình dưới đây và xem 3 từ đầu tiên mình nhìn thấy là gì nhé!

Trắc nghiệm: Năm 2018 của bạn qua 3 từ đầu tiên

 

Song Nguyên