Vị quan nào từng phản vua chỉ vì quả muỗm?

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, có những vụ việc, câu chuyện mà chỉ do "miếng ăn" kết cục đã bị thay đổi.

 

Bạn có biết về những câu chuyện này?

(Đáp án chi tiết có vào 19h hôm nay)

Phương Chi