Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Vua Quang Trung có mấy người vợ?

 - Vua Quang Trung, Vị hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn có công lớn trong việc chấm dứt cuộc phân tranh giữa hai phong kiến Trịnh - Nguyễn, đánh tan quân Xiêm ở phía Nam và 29 vạn quân Thanh xâm lược ở phía Bắc. Cùng tìm hiểu về vị anh hùng này.

  • Lê Huyền

Thử sức với các trắc nghiệm khác