Trường học có thiếu dân chủ?

Trường học có thiếu dân chủ?

Vấn đề vi phạm dân chủ trong trường học đã được đưa ra mổ xẻ từ thực trạng, nguyên nhân cho tới những giải pháp tại hội nghị về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đào tạo sáng 24/3.

 
 
Giá vàng