ĐH Sư phạm TP.HCM:Điểm chuẩn và xét tuyển NV2

- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh đã họp và quyết định điểm trúng tuyển NV1 và điểm sàn xét tuyển NV2 vào Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh năm 2011 như sau: (Điểm dành cho HSPT ở khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0.5 điểm, mỗi nhóm ưu tiên cách nhau 1 điểm).

Xem điểm chuẩn các trường khác:


Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1:

Ngành Điểm trúng tuyển
SP Toán học 19.5
SP Tin học 14
Công nghệ thông tin 14
SP Vật lý 17
Vật lý học 14
SP Hóa học 19.5
Hóa học khối A: 14.5; khối B: 15.5
SP Sinh học 17.5
SP Ngữ văn 15.5
Văn học 14
Việt Nam học 14
SP Lịch sử 14
Sử- GDQP 14
SP Địa lý khối A:13; khối C:14
Quốc tế học 17
GD Chính trị khối D1: 13; khối C: 14
QL Giáo dục khối A, D1: 13; khối C: 14
Tâm lý học khối D1: 13; khối C:14
Giáo dục tiểu học 15.5
Giáo dục mầm non 16
Giáo dục đặc biệt 14
Giáo dục thể chất 21.5
SP Tiếng Anh 24.5
Ngôn ngữ Anh 23.5
SP song ngữ Nga Anh 18
Ngôn ngữ Nga Anh 18
SP Tiếng Pháp 18
Ngôn ngữ Pháp 18
SP Tiếng Trung Quốc 18
Ngôn ngữ Trung Quốc 18
Ngôn ngữ Nhật 18

Xét tuyển nguyện vọng 2:

Tuyển 1000 chỉ tiêu nguyện vọng 2. Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2 bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành ( xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu). Các ngành và chỉ tiêu cụ thể xét tuyển nguyện vọng 2 như sau:

Ngành Chỉ tiêu xét tuyển
SP Tin học 90
Công nghệ thông tin 110
Vật lý học 100
Việt Nam học 50
Sử- Giáo dục quốc phòng 70
Giáo dục chính trị 100
Quản lý Giáo dục 30
Tâm lý học 30
Giáo dục đặc biệt 30
SP song ngữ Nga Anh 40
Ngôn ngữ Nga Anh 50
SP Tiếng Pháp 30
Ngôn ngữ Pháp 30
SP Tiếng Trung Quốc 30
Ngôn ngữ Trung quốc 50
Ngôn ngữ Nhật 60
Văn học 100

Nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2: Trường nhận hồ sơ ĐKXT nguyện vọng 2 theo qui định về thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại phòng Đào tạo của trường số 221 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua đường bưu điện.

  • Hương Giang
 
  • Tags: