Điểm chuẩn ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM

- Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM thông báo điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 năm 2011 như sau.

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1:

TT Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1
Bậc đại học Bậc Cao đẳng Bậc Đại học Bậc Cao đẳng
Khối A Khối D1 Khối A khối D1
1 Quản trị kinh doanh 401 C65 15.5 16.0 10.0 10.0
2 Tài chính - ngân hàng 403 C70 17.0 17.5 10.0 10.0
3 Kế toán - kiểm toán 405 C66 16.5 17.0 10.0 10.0
4 Hệ thống thông tin quản lý 406 C67 13.0 13.0 10.0 10.0
5 Marketing 407 C69 17.0 17.5 10.0 10.0
6 Ngôn ngữ Anh 751 C68 - 15.0 - 10.

Điểm chuẩn trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học và cao đẳng để làm thủ tục nhập học vào ngày 03 và 04/09/2011.

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2:

Bậc Đại học: 50 chỉ tiêu

TT Tên ngành, chuyên ngành Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 Chỉ tiêu
Khối A Khối D1
1.

Ngành tài chính - Ngân hàng, Chuyên ngành thuế ( mã chuyên ngành 433)

17.0 17.5 50

Bậc Cao đẳng: 270 chỉ tiêu

TT

Tên ngành, chuyên ngành

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 Chỉ tiêu
Khối A Khối D1
1. Ngành Marketing, chuyên ngành Marketing tổng hợp ( mã chuyên ngành C69.1) 11.0 11.0 60
2. Ngành hệ thống thông tin kinh tế, Chuyên ngành Tin học Kế toán ( mã chuyên ngành C67.2) 11.0 11.0 140
3. Ngành Tiếng Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh ( mã chuyên ngành C68) - 11.0

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên là điểm không nhân hệ số, thuộc HSPT – KV3; mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Hương Giang- Ánh Tuyết

 
  • Tags: