Điểm chuẩn Trường ĐH Đà Lạt

- Chiều 9/8, Trường ĐH Đà Lạt công bố điểm chuẩn vào các ngành.  Điểm chuẩn năm nay dao động từ 13 đến 16 điểm. 

Điểm trường công bố dành cho cho sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.5 điểm.

Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn
101 Toán học A 13
102 Sư phạm Toán học A 15
103 Công nghệ thông tin A 13
104 Sư phạm Tin học A 15
105 Vật lý A 13
106 Sư phạm Vật lý A 14
108 Công nghệ Kĩ thuật điện tử Truyền thông A 13
201 Hóa học A 13
202 Sư phạm Hóa học A 14
301 Sinh học B 14
302 Sư phạm Sinh học B 15
303 Môi trường A 13
B 14
304 Nông học B 14
305 Công nghệ sinh học A 13
B 14
306 Công nghệ sau thu hoạch A 13
B 14
401 Quản trị kinh doanh A 13
403 Kế toán A 13
501 Luật học C 14
502 Xã hội học C 14
D1 13
503 Văn hóa học C 14
D1 13
601 Văn học C 14
602 Sư phạm Ngữ văn C 16
603 Lịch sử C 14
604 Sư phạm Lịch sử C 16
605 Việt Nam học C 14
D1 13
606 Quản trị Dịch vụ và Du lịch lữ hành C 14
D1 13
607 Công tác Xã hội C 14
D1 13
28 608 Đông phương học C 14
D1 13
29 609 Quốc tế học C 14
D1 13
30 701 Ngôn ngữ Anh D1 13
31 751 Sư phạm Tiếng Anh D1 16

Hương Giang- Diệu Thanh

 
  • Tags: