Trường ĐH Quy Nhơn công bố điểm chuẩn

- Chiều nay (9/8), Trường ĐH Quy Nhơn đã công bố điểm trúng tuyển NV1 vào các ngành. Theo đó ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là 18.5 điểm, thấp nhất là 13 điểm.

Dưới đây là điểm trúng tuyển chi tiết:

Mã ngành Tên ngành Khối Điểm trúng tuyển
101 Sư phạm Toán học A 16.0
102 Sư phạm Vật lý A 14.5
103 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A 14.5
201 Sư phạm Hóa học A 15.5
301 Sư phạm Sinh học B 15.0
601 Sư phạm Ngữ văn C 16.0
602 Sư phạm Lịch sử C 14.0
603 Sư phạm Địa lý A 13.0
C 14.0
604 Giáo dục chính trị C 14.0
605 Tâm lý học Giáo dục B 14.0
C 14.0
701 Sư phạm Tiếng Anh D1 16.0
901 Giáo dục Tiểu học A 14.0
C 15.0
902 Giáo dục thể chất T 18.5
903 Giáo dục mầm non M 16.0
904 Giáo dục đặc biệt D1 16.0
M 16.0
113 Sư phạm Tin học A 13.0
104 Toán học A 13.0
105 Công nghệ thông tin A 13.0
D1 13.0
106 Vật lý học A 13.0
202 Hóa học A 13.0
302 Sinh học B 14.0
203 Quản lý đất đai A 13.0
B 14.0
D1 13.0
204 Địa lý tự nhiên A 13.0
B 14.0
D1 13.0
606 Văn học C 14.0
607 Lịch sử C 14.0
608 Công tác xã hội C 14.0
D1 13.0
609 Việt Nam học C 14.0
D1 13.0
610 Quản lý nhà nước ( Hành chính học) A 13.0
C 14.0
751 Ngôn ngữ Anh D1 13.0
401 Quản trị klinh doanh A 13.0
D1 13.0
403 Kinh tế A 13.0
D1 13.0
404 Kế toán A 13.0
D1 13.0
405 Tài chính- Ngân hàng A 13.0
D1 13.0
107 Kĩ thuật điện, điện tử A 13.0
108 Kĩ thuật điện tử, truyền thông A 13.0
112 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A 13.0
303 Nông học B 14.0
205 Công nghệ Kĩ thuật Hóa học A 13.0

Hương Giang - Diệu Thanh.

 
  • Tags: