Điểm chuẩn ĐH Tài nguyên và Môi trường, Hải Phòng

- Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển vào hai trường ĐH Tài nguyên và Môi trường và ĐH Hải Phòng.

Điểm chuẩn hệ ĐH vào Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường:

Ngành                                                                    Điểm chuẩn
A B D1
Khí tuợng học 13 14 13
Thuỷ văn 13 14 13
Công nghệ kĩ thuật môi trường 15 16 13
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 13,5 14,5 13
Quản lý đất đai 13,5 14,5 13,5
Công nghệ thông tin 13 14,5 13
Kế toán 13,5 14,5 13,5

Điểm chuẩn hệ CĐ:

Ngành                                                                       Điểm chuẩn
A B D1
Tin học ứng dụng 10 11 10
Khí tuợng học 10 11 10
Thuỷ văn 10 11 10
Công nghệ Kỹ thuật môi trường 10 11 10
Công nghệ Kỹ thuật Trắc địa 10 11 10
Quản lí đất đai 10 11 10
Kế toán 10 11 10
Quản trị kinh doanh 10 11 10

Trường ĐH Hải Phòng:

Các ngành đào tạo hệ ĐH:

Ngành Khối Điểm chuẩn
ĐHSP Toán (THPT) A 13
ĐHSP Vật lý (THPT) A 13
ĐHSP Hoá học (THPT) A 13
ĐHSP Kỹ thuật công nghiệp A 13
ĐHSP Ngữ văn C 14
ĐHSP Địa lí C 14
ĐHSP Tiếng Anh D1 18

Giáo dục Tiểu học

A 13
C 14
D1 13
Giáo dục Thể chất T 20
Giáo dục Mầm non M 15,5
Giáo dục Chính trị A 13
C 14
D1 13
Sư phạm Âm nhạc N 14

Các ngành đào tạo ĐH ngoài sư phạm:

Ngành Khối Điểm chuẩn
Cử nhân Toán học A 13
Công nghệ thông tin A 13
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A 13
Công nghệ kĩ thuật xây dựng A 13
Công nghệ chế tạo máy cơ khí A 13
Khoa học cây trồng A 13
B 14
Nuôi trồng thuỷ sản A 13
B 14
Chăn nuôi A 13
B 14
Cử nhân Quản trị Kinh doanh A 13
D1 13
Cử nhân Kế toán A 14,5
D1 14,5
Cử nhân Kinh tế A 13
D1 13
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng A 13,5
D1 13,5
Cử nhân Văn học C 14
Cử nhân Lịch sử C 14
Cử nhân Việt Nam học C 14
D1 13
Cử nhân Công tác xã hội C 14
D1 13
Cử nhân Tiếng Anh D1 16,5
Cử nhân Tiếng Trung D1 16,5
D4 16,5

Đào tạo trình độ Cao đẳng:

Ngành Khối Điểm chuẩn
CĐSP Vật lí A 10
CĐSP Hóa học A 10
B 11
CĐSP Ngữ văn C 11
CĐ Giáo dục mầm non M 10
CĐ Kế toán A 10
D1 10
CĐ Quản trị Kinh doanh A 10
D1 10
CĐ Quản trị Văn phòng C 11
D1 10
CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng A 10

Ngành Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất , Sư phạm Âm nhạc, Cử nhân Tiếng Anh và tiếng Trung là điểm có nhân hệ số sau khi đã đạt điểm sàn theo quy định. Các ngành sư phạm chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng.

  • Thu Huyền - Nguyễn Minh

 
  • Tags: