Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bài toán đếm hình vuông 90% đếm nhầm

Đếm hình là một dạng toán quen thuộc, tuy nhiên lại có rất nhiều đáp án khác nhau được đưa ra với mỗi bài toán này.

Bài toán đếm hình vuông dưới đây là một ví dụ. Bạn có thể đếm được bao nhiêu hình vuông?

Bài toán đếm hình vuông 90% đếm nhầm

 

Độc giả có thể đưa đáp án phía dưới phần bình luận.

  • Nguyễn Thảo(sưu tầm)
 
 
 

Tin liên quan