Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

"Bùng nổ" thạc sĩ, tăng đột biến phó giáo sư

 - Dự kiến hay đổi quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến, bùng nổ các cơ sở đào tạo bậc thạc sĩ... là những tin tức giáo dục nổi bật tuần qua. 

 

Nguyễn Thảo - Lộc Phạm