Công bố đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2018

- Bộ GD-ĐT vừa công bố đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2018.

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI  MÔN TOÁN

ĐỀ THI  MÔN ĐỊA LÝ

ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ

ĐỀ THI  MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

ĐỀ THI  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ THI  MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI  MÔN HÓA HỌC

 

ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

CÁC MÔN NGOẠI NGỮ

ĐỀ THI  MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI  MÔN TIẾNG ĐỨC

ĐỀ THI  MÔN TIẾNG PHÁP

ĐỀ THI  MÔN TIẾNG TRUNG

ĐỀ THI  MÔN TIẾNG NGA

ĐỀ THI  MÔN TIẾNG NHẬT

BAN GIÁO DỤC