Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Công bố đề thi tham khảo 5 bài thi THPT quốc gia 2017

 - Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo theo dạng thức bài thi giống như đề thi sẽ được sử dụng trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

 
Đề thi tham khảo bài Khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi tham khảo bài Khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề tham khảo cho bài thi Khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo bài Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi tham khảo bài Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề tham khảo cho bài thi Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi tham khảo môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT công bố đề thi tham khảo bài thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi thử nghiệm môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi thử nghiệm môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi thửu nghiệm bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo bài thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia 2017

 Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia 2017

 Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Trung kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi tham khảo môn Tiếng Trung kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Tiếng Trung kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo bài thi môn Tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia 2017.


 
 
 

Tin liên quan