Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Công bố đề và đáp án thi lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa

- Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố đề và đáp án bài khảo sát tiếng anh thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Bài khảo sát tiếng Anh có 2 phần gồm trắc nghiệm và tự luận Trong đó trắc nghiệm có 24 câu hỏi, tự luận có 8 câu hỏi. Thời gian làm bài 90 phút.

Phần Trắc nghiệm:

Công bố đề và đáp án thi lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa
Công bố đề và đáp án thi lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa
Công bố đề và đáp án thi lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa
Công bố đề và đáp án thi lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa

Phần Tự Luận 

 
Công bố đề và đáp án thi lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa
Công bố đề và đáp án thi lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa
Công bố đề và đáp án thi lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa
Công bố đề và đáp án thi lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa
Công bố đề và đáp án thi lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa

 Lê Huyền