Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Công bố điểm sàn xét tuyển vào 18 trường quân đội

Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm sàn xét tuyển vào 18 trường quân đội.

Điểm sàn cụ thể các trường như sau: 

Công bố điểm sàn xét tuyển vào 18 trường quân đội
 
Công bố điểm sàn xét tuyển vào 18 trường quân đội

 Lê Huyền