Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

100% bài thi trắc nghiệm Lạng Sơn không thay đổi kết quả

-  Chiều tối 21/7, tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã thông tin về kết quả rà soát nghi vấn điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, theo đó 100% bài thi trắc nghiệm không thay đổi kết quả và 8 bài thi tự luận bị giảm điểm.

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Tổ trưởng tổ công tác của Bộ GD-ĐT cho biết, tổ đã tiến hành rà soát toàn bộ quy trình chấm thi trắc nghiệm và tự luận.

Tổ công tác đã triệu tập các thành viên Thường trực Ban chỉ đạo thi của tỉnh và toàn bộ cán bộ liên quan đến Ban chấm thi của Hội đồng thi Sở GD-ĐT Lạng Sơn (Cán bộ chấm thi trắc nghiệm, Thanh tra Sở, PA 83, Thành viên đoàn thanh tra cắm chốt của Bộ).

Tại điểm thi 01 (Trường THPT Chuyên Chu Văn An), có đủ hồ sơ lưu trữ thể hiện việc tổ chức coi thi theo Quy chế. Tại điểm thi này có 25 phòng thi với 559 thí sinh dự thi thuộc hai đối tượng là học sinh Trường THPT Chuyên Chu Văn An và thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ. Số thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ có 222 thí sinh trong đó 122 thuộc tiểu đoàn cảnh sát cơ động và 110 quân nhân, công an tại ngũ khác .

Đối với chấm thi trắc nghiệm, tổ công tác đã rà soát các bước chấm thi, kiểm tra tình trạng niêm phong của các túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm, file ảnh gốc được quét từ phiếu trả lời trắc nghiệm, kiểm tra lịch sử quá trình quét ảnh đối sánh với lịch trình ghi trong biên bản của Hội đồng chấm trắc nghiệm.

Bên cạnh đó, tổ đã rà soát các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc các bài thi, môn thi của những thí sinh có kết quả điểm thi cao, toàn bộ thí sinh tự do có tổng điểm cao theo tổ hợp các môn Toán, Ngữ Văn, và Lịch Sử của điểm thi Trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Các hoạt động rà soát cụ thể như sau:

Rà soát về chữ kỹ của cán bộ coi thi, so sánh đối chiếu với chữ ký của cán bộ coi thi trên túi đựng bài thi và các chữ ký của những cán bộ coi thi này ký trên phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh khác trong cùng phòng thi này.

Rà soát chữ ký của thí sinh trên các bài thi, môn thi và triên phiếu thu bài thi của các bài thi, môn thi.

Rà soát các phương án được thí sinh lựa chọn tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm bản gốc của thí sinh đó.

Rà soát, đối sánh giữa file ảnh đã quét được lưu trữ trên máy tính với phiếu trả lời trắc nghiệm gốc. Tiến hành chấm thử trắc nghiệm bằng tay các bài thi trắc nghiệm đối với 35 thí sinh có kết quả cao.

100% bài thi trắc nghiệm Lạng Sơn không thay đổi kết quả
Công bố kết quả rà soát điểm thi THPT quốc gia bất thường ở Lạng Sơn

Sau rà soát, tổ công tác thu được kết quả: Hội đồng thi thực hiện đẩy đủ quy trình chấm thi theo quy chế và hướng dẫn chấm thi của Bộ (có đủ các thành phần theo quy định: Ban chấm thi, Ban thư ký, các tổ chấm thi, công an); Công tác thanh tra chấm thi của Sở, Thành viên tổ số 3, Đoàn thanh tra chấm thi của Bộ thực hiện nhiệm vụ liên tục trong thời gian chấm thi theo quy định.

Các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc trong túi đựng bài thi, file ảnh phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh trên máy tính đảm bảo đúng quy định, đến thời điểm hiện tại không có dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, các chữ ký của cán bộ coi thi trên bài thi của các thí sinh trùng khớp với chữ ký trên túi đựng bài thi của phòng thi đó. Các chữ ký của thí sinh trên bài thi, môn thi trùng khớp với chữ ký trên phiếu thu bài thi và trùng khớp với chính chữ ký của thí sinh đó trên bài thi, môn thi khác.

Khi rà soát các phương án được thí sinh chọn để tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm bản gốc thấy có rất ít các câu trên phiếu trả lời trắc nghiệm bị thí sinh tẩy xóa để thay đổi phương án lựa chọn của câu hỏi trong quá trình làm bài.

Đối với bài thi môn Ngữ Văn, tổ đã tiến hành rà soát kiểm tra đối với tất cả 8877 bài thi của Hội đồng thi về điểm ghi trên bài thi của thí sinh với kết quả thi của thí sinh đã được công bố.

Kết quả cho thấy, toàn bộ các bài thi đã rà soát có điểm thi trên bài thi, biên bản chấm thi trùng khớp với điểm thi đã công bố.

Giảm điểm 8 bài thi Ngữ văn

 

Đối với số thí sinh là học sinh của Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Tổ hợp Toán, Văn, Anh có 337 thí sinh dự thi (100%), trong đó, 17 thí sinh đạt tổng điểm từ 24 điểm trở lên (Chiếm 5.04%); 101 thí sinh đạt tổng điểm từ 20 đến dưới 24 điểm (Chiếm 29.97%); thí sinh đạt tổng điểm dưới 20 điểm (Chiếm 64.99%).

Đối với Tổ hợp xét tuyển môn Toán, Ngữ Văn và Lịch Sử của 222 thí sinh là đối tượng quân nhân, công an tại ngũ, có 02 thí sinh đạt tổng điểm từ 24 đến 25 điểm (chiếm 0.9%); 51 thí sinh đạt tổng diểm từ 20 đến dưới 24 điểm (chiếm 22.97%); 169 thí sinh đạt tổng điểm dưới 20 điểm (chiếm 76.13%). Riêng đối với môn Toán, số thí sinh có điểm thi trên 5 điểm là 95/222 thí sinh (chiếm 42.8%), không có thí sinh nào được 8 điểm trở lên.

Tổ cũng đã tiến hành chấm thẩm định 1539 bài thi trắc nghiệm, với 572 bài thi môn Toán (549 bài thi thuộc điểm thi số 01 và 23 bài thi có điểm số cao của các điểm thi khác), 222 bài thi môn Khoa học tự nhiên (199 bài thuộc điểm thi số 01 và 23 bài thi có điểm số cao của các điểm thi khác), 395 bài thi môn khoa học xã hội (355 bài thuộc điểm thi số 01 và 40 bài thi có điểm số cao của các điểm thi khác) và 350 bài thi môn Ngoại ngữ (346 bài thuộc điểm thi số 01 và 04 bài thi có điểm số cao của các điểm thi khác).

Kết quả sau rà soát cho thấy, 1539/1539 bài thi (100%) không thay đổi điểm thi so với kết quả do Hội đồng thi Sở GDĐT Lạng Sơn đã công bố ngày 11/7/2018.

Với các bài thi tự luận, Tổ tiến hành chấm thẩm định 51 bài thi môn Ngữ Văn, trong đó có 35 bài thi của thí sinh tự do và 16 bài thi của thí sinh Trung học phổ thông đạt điểm cao.

So với kết quả Hội đồng thi Sở GDĐT Lạng Sơn đã công bố ngày 11/7/2018, kết quả thu được cụ thể như sau:

Có 0 bài thi có điểm thi tăng lên (chiếm 0%).

Có 43 bài thi không thay đổi điểm thi (chiếm 84.3%).

Có 08 bài thi giảm điểm (chiếm 15.7%). Trong đó, có 04 bài thi giảm 1.25 điểm; 03 bài thi giảm 1.5 điểm; 01 bài thi giảm 1.75 điểm (Trong đó có 0.5 điểm do cán bộ chấm thi cộng nhầm cơ học khi chấm bài).

Tính đến thời điểm hiện tại, Tổ công tác xác minh, rà soát của Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi của Hội đồng thi Sở GDĐT Lạng Sơn.

Tổ đề nghị Hội đồng thi Sở GDĐT Lạng Sơn tiếp tục thực hiện các công việc của Kỳ thi theo Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/ TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, cần kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đối với Tổ chấm thi môn Ngữ Văn.

Hội đồng thi Sở GDĐT Lạng Sơn phải công bố kết quả chấm thi thẩm định 51 bài thi môn Ngữ Văn, 1539 bài thi trắc nghiệm, trong đó: 572 bài thi môn Toán, 245 bài thi môn Khoa học tự nhiên, 395 bài thi môn Khoa học xã hội và 350 bài thi môn Ngoại ngữ, Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn theo Quyết định của Hội đồng chấm thi thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thanh Hùng - Lê Huyền - Thuý Nga

Xác định có dấu hiệu chỉnh sửa, can thiệp, nâng điểm bài thi ở Sơn La

Xác định có dấu hiệu chỉnh sửa, can thiệp, nâng điểm bài thi ở Sơn La

Tổng cục An ninh (Bộ Công an) bắt đầu đã xác định có dấu hiệu chỉnh sửa, nâng điểm, can thiệp vào kết quả thi của thí sinh Sơn La.

Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu 63 tỉnh thành rà soát việc coi thi, chấm thi THPT quốc gia

Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu 63 tỉnh thành rà soát việc coi thi, chấm thi THPT quốc gia

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, đánh giá quy trình thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi nhất là khâu coi thi, chấm thi.

Thông tin mới nhất về rà soát điểm thi cao bất thường ở Sơn La

Thông tin mới nhất về rà soát điểm thi cao bất thường ở Sơn La

Ông Mai Văn Trinh cho biết, tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã làm việc kéo dài xuyên đêm, nhóm cuối cùng làm việc đến 4h sáng nay.