Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề

 Đáp án đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 24 mã đề . Cập nhật lời giải tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Địa lý của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Đáp án môn Địa lý thi THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề đang được chúng tôi cập nhật, vui lòng nhấn f5 để xem

Đáp án môn Địa lý mã đề 301

Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề

Đáp án môn Địa lý mã đề 302

dap an mon dia ly ma de 302

Đáp án môn Địa lý mã đề 303

dap an mon dia ly ma de 303

Đáp án môn địa lý mã đề 305

Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề

Đáp án môn Địa lý mã đề 308

Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề

Đáp án môn Địa lý mã đề 315

Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề

Đáp án môn Địa lý mã đề 316

Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề

Đáp án môn Địa lý mã đề 318

 

Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề

Đáp án môn Địa lý mã đề 320

dap an mon dia ly 2018 ma de 320

Đáp án môn Địa lý mã đề 322

Đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả 24 mã đề

Nguồn: tuyensinh247

Năm 2018, thí sinh dự thi THPT quốc gia học chương trình THPT sẽ phải làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với 120 phút, các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong đó, bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút.

Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút.

Bộ GD-ĐT quy định mốc thời gian quan trọng: Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 17/7/2018. Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh ngày 11/7/2018.

Tham khảo đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Tham khảo đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án tham khảo môn Lịch sử tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề. Cập nhật lời giải tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Lịch sử của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề. Cập nhật lời giải tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng Anh của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Tham khảo đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018 tất cả các mã đề

Tham khảo đáp án môn Hóa học THPT quốc gia 2018 tất cả các mã đề

Đáp án tham khảo môn Hóa học tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn Hóa học của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Tham khảo đáp án môn Vật lý THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Tham khảo đáp án môn Vật lý THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Tham khảo đáp án môn Sinh học THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Tham khảo đáp án môn Sinh học THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án tham khảo môn Sinh học tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn Hóa học của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.

Tham khảo đáp án môn Toán thi THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Tham khảo đáp án môn Toán thi THPT quốc gia 2018 tất cả mã đề

Đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT quốc gia môn Toán của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo VietNamNet.