Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đáp án môn Toán thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2018

Sáng nay 3.6, học sinh TP.HCM kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn Toán (120 phút). VietNamNet đăng tải lời giải tham khảo môn Toán thi lớp 10 tại TP.HCM để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Đáp án môn Toán thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2018

Đáp án môn Toán thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2018

Đáp án môn Toán thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm 2018

ThS. Ngô Thanh Sơn, TS Nguyễn Phú Vinh (THPT Vĩnh Viễn - TP.HCM)

 
Đề thi  môn Toán tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2018

Đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 TP.HCM năm 2018

Hơn 87.000 học sinh TP.HCM vừa kết thúc môn thi Toán, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. VietNamNet đăng tải đề thi và đáp án môn Toán để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Lê Huyền