Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đề thi môn Hóa thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

  Sáng 26/6, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ diễn ra với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm 3 môn: Vật lí, Hóa học và Sinh học.

Trong đó, môn thi Hóa học kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ bắt đầu từ 8 giờ 35 phút, thời gian làm bài kéo dài trong 50 phút.

 Đề thi môn Hóa học mã đề 209

 Đề thi môn Hóa thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

 

 Đề thi môn Hóa thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn Hóa thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn Hóa thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

 
 
 

Tin liên quan