ĐH Thành Đô, Đông Đô công bố điểm chuẩn

- Trường ĐH Thành Đô công bố điểm chuẩn NV1 vào hệ ĐH, CĐ của trường năm 2011. Trường thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 và dành 3500 chỉ tiêu xét tuyển NV2, trong đó 1750 chỉ tiêu xét tuyển hệ ĐH.

Điểm chuẩn NV1, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 và chỉ tiêu cụ thể của từng ngành hệ Đại học:

STT

Ngành đào tạo

ngành

Điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

1

Công nghệ thông tin

101

A, D1: 13

120

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

102

A: 13

120

3

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

103

A, D1: 13

100

4

Công nghệ kỹ thuật ô tô **

104

A: 13

100

5

Kế toán

105

A, D1: 13

250

6

Quản trị kinh doanh

107

A, D1: 13

180

7

Quản trị khách sạn **

108

A, D1: 13

100

8

Quản trị văn phòng

109

A, D1: 13 - C: 14

160

9

Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch)

111

A, D1: 13 - C: 14

100

10

Tiếng Anh

112

D1: 13

100

11

Công nghệ kỹ thuật môi trường **

113

A: 13 – B: 14

100

12

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa **

114

A: 13

100

13

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành **

115

A, D1: 13

100

14

Tài chính - Ngân hàng **

106

A, D1: 13

120

Điểm chuẩn NV1, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 và chỉ tiêu cụ thể của từng ngành hệ Cao đẳng:

STT

Ngành đào tạo

ngành

Điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

1

Công nghệ thông tin

01

A, D1: 10

100

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

02

A: 10

100

3

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

03

A, D1: 10

120

4

Công nghệ kỹ thuật ô tô

04

A: 10

100

5

Kế toán

05

A, D1: 10

200

6

Quản trị kinh doanh

07

A, D1: 10

120

7

Quản trị khách sạn **

08

A, D1: 10

100

8

Quản trị văn phòng

09

A, D1: 10 - C: 11

200

9

Khoa học thư viện

10

A, D1: 10 - C: 11

60

10

Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch)

11

A, D1: 10 - C: 11

100

11

Tiếng Anh

12

D1: 10

100

12

Công nghệ kỹ thuật môi trường

13

A: 10 – B: 11

100

13

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

14

A: 10

100

14

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành **

15

A, D1: 10

100

15

Tài chính - Ngân hàng **

06

A, D1: 10

150

 

ĐH Dân lập Đông Đô (Hà Nội) năm nay tuyển sinh 1100 chỉ tiêu ở tất cả các

ĐH Dân lập Đông Đô (Hà Nội) năm nay tuyển sinh 1100 chỉ tiêu ở tất cả các khối A,B,C,D. Nhà trường xét tuyển NV theo điểm sàn của Bộ GD-ĐT. Dưới đây là điểm sàn ĐH-CĐ chính thức của Bộ GD-ĐT

Điểm/Khối

A

B

C

D

Hệ đại học

 13

 14

 14

 13

Hệ cao đẳng

 10

 11

 11

 10

Văn Chung  • Chủ đề :