Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn các trường ĐH Văn Lang, ĐH Hồng Bàng

Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng vừa công bố điểm chuẩn 2017.

Trường ĐH Văn Lang

Điểm chuẩn các trường ĐH Văn Lang, ĐH Hồng Bàng

Điểm chuẩn các trường ĐH Văn Lang, ĐH Hồng Bàng

Đối với các ngành (*), mức điểm chuẩn trúng tuyển trên đã được quy về thang điểm 30 sau khi nhân hệ số 2 các môn quy định. 

 

Cụ thể cách tính như sau: Điểm TC = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (năng khiếu) *2) *3/4. 

Các ngành (*) có tổ hợp V00, V01, H02 môn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2; các tổ hợp H03, H04, H05, H06 môn Vẽ năng khiếu nhân hệ số 2. Ngành Ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh nhân hệ số 2. 

Mức điểm trên dành cho thí sinh là học sinh phổ thông khu vực 3 (không ưu tiên đối tượng - khu vực). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: Điểm trúng tuyển tất cả các ngành đào tạo là 15,5 điểm, riêng đối với các ngành Dược là 16.5 điểm, ngành Răng Hàm Mặt là 21 điểm, các ngành Năng khiếu là 15,5 điểm (môn năng khiếu hệ số 1) hoặc 20,0 điểm (môn năng khiếu hệ số 2).

Lê Huyền

 
 
 

Tin liên quan