Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

 - Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2017 vào trường.
 


Dự kiến, điểm chuẩn vào ĐH Khoa học xã hội nhân văn, ĐHQG Hà Nội năm nay khá cao. Ngành cao nhất là ngành Đông phương học, lấy mức 28,5 điểm. Ngành thấp nhất là ngành Tôn giáo học, lấy mức 20,25 điểm.

Điểm chuẩn chính thức sẽ được trường công bố vào sáng mai, 31/7.

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

Lê Văn