Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Hoá TP.HCM từ 17-22,75

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn đại học 2017 xét theo kết quả thi THPT quốc gia, với ngành cao nhất 22,75 điểm, thấp nhất 17 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Mã ngành

/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã tổ hợp

môn xét tuyển

Điểm

trúng tuyển

52220112

Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

C00, D01, D09, D15

19.00 điểm

52220113

Ngành Việt Nam học

C00, D01, D09, D15

22.75 điểm

52220340A

Ngành Văn hóa học

Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

C00, D01, D09, D15

20.00 điểm

52220340B

Ngành Văn hóa học

Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

C00, D01, D09, R05

22.25 điểm

(Điểm  thi  năng  khiếu  từ  5.0  điểm  trở  lên)

52220342A

Ngành Quản lý văn hóa

Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

C00, D01, D09, D15

21.00  điểm

52220342B

Ngành Quản lý văn hóa

Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

C00, D01, D09, D15

19.75 điểm

52220342C

Ngành Quản lý văn hóa

Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

R01, R02,

R03, R04

17.00 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

52220342D

Ngành Quản lý văn hóa

Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

R01, R02,

R03, R04

18.5 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

52320202

Ngành Khoa học Thư viện

C00, D01, D09, D15

18.75 điểm

52320305

Ngành Bảo tàng học

A00, C00, D01, D15

19.75 điểm

52320402

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

C00, D01, D09, D15

20.00 điểm

 

Điểm chuẩn theo học bạ:

Mã ngành

/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã tổ hợp

môn xét tuyển

Điểm

trúng tuyển

52220112

Ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

C00, D01, D09, D15

17.00 điểm

52220113

Ngành Việt Nam học

C00, D01, D09, D15

20.50 điểm

52220340A

Ngành Văn hóa học

Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

C00, D01, D09, D15

20.00 điểm

52220340B

Ngành Văn hóa học

Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

C00, D01, D09, R05

21.00 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

52220342A

Ngành Quản lý văn hóa

Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

C00, D01, D09, D15

19.00  điểm

52220342B

Ngành Quản lý văn hóa

Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

C00, D01, D09, D15

21.00 điểm

52220342C

Ngành Quản lý văn hóa

Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

R01, R02,

R03, R04

18.50 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

52220342D

Ngành Quản lý văn hóa

Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

R01, R02,

R03, R04

20.00 điểm

(Điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên)

52320202

Ngành Khoa học Thư viện

C00, D01, D09, D15

18. 50 điểm

52320305

Ngành Bảo tàng học

A00, C00, D01, D15

19.00 điểm

52320402

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

C00, D01, D09, D15

19.50 điểm

Lê Huyền

 
 
 

Tin liên quan