Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ cao nhất là 23,75

Điểm chuẩn cao nhất của ĐH Công nghệ, ĐHQGHN là 23,75 điểm cho ngành Công nghệ thông tin.

Các chương trình đào tạo chuẩn:

Điểm chuẩn 2018 đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 

Các chương trình đào tạo chất lượng cao:

Điểm chuẩn 2018 đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Nguyễn Thảo