Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn 2018 Trường ĐH Y dược Hải Phòng cao nhất là 22

 - Ngành có điểm chuẩn cao nhất của ĐH Y dược Hải Phòng là 22 điểm cho ngành Y khoa.

Thấp nhất là ngành Y học dự phòng với 18,5 điểm. Còn lại, các ngành khác có điểm chuẩn dao động từ 20-21 điểm.

 
Điểm chuẩn 2018 Trường ĐH Y dược Hải Phòng cao nhất là 22

Nguyễn Thảo