Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cao nhất 21,2 điểm

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã công bố điểm chuẩn đại học 2018. Theo đó, ngành cao nhất lấy 21,2 điểm. 

Ngành thấp nhất lấy 14 điểm. Có nhiều ngành trường lấy tới điểm lẻ cụ thể như sau: 

 
Điểm chuẩn đại học GTVT - HCM 2018
Điểm chuẩn đại học GTVT - HCM 2018

Lê Huyền