Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn 2018 Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã công bố điểm chuẩn 2018.

Theo đó, điểm chuẩn hệ chính quy trong ngành Công an năm 2018 cụ thể như sau: 

Phía Bắc:

Đối với Nam: 23,75 điểm (Tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn: 23,75)

Đối với Nữ: 24,4 điểm

 

Phía Nam:

Đối với Nam: 23,65 điểm (Tiêu chí phụ là ổng điểm 3 môn: 20,9; môn Toán: 7,4)

Đối với Nữ: 22,95 điểm

Điểm trúng tuyển đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự năm 2018 là 15,0 điểm

Lê Huyền