Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn ĐH Mỏ Địa chất dao động từ 14-15

logo VIetNamNet - Điểm chuẩn 2018 của Trường ĐH Mỏ Địa chất dao động từ 14-15 điểm.

Điểm chuẩn đại học Mỏ Địa chất 2018

Công thức tính điểm xét:

 

Điểm Xét = (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3)+ Tổng điểm ƯT(KV, ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển  (nếu có)

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán.

Nguyễn Thảo