Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải cao nhất là 23

 - Trường ĐH Giao thông vận tải vừa công bố điểm chuẩn chính thức năm 2017 vào trường.

 


Theo đó mức điểm chuẩn ngành cao nhất là 23 điểm (ngành Công nghệ thông tin) còn ngành thấp nhất là 16,5 điểm (Kỹ thuật xây dựng công trình giáo thông, Khai thác vận tải và Kinh tế vận tải). 

Tại phân hiệu TP.HCM mức điểm ngành cao nhất là 20,25 điểm (Khai thác vận tải) còn ngành thấp nhất là 15,5 điểm (ngành Kỹ thuật môi trường).

Mức điểm chuẩn chi tiết các ngành như sau:

diem chuan dai hoc giao thong van tai
Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải cao nhất là 23
(Bấm vào hình để xem ảnh kích thước lớn)

Trường ĐH Giao thông vận tải cũng sử dụng 4 tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên như sau: 1. Điểm gốc (chưa làm tròn 0,25). 2. Điểm Toán - Lý. 3. Điểm Toán. 4. Thứ tự nguyện vọng.

Lê Văn