Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM

Trường ĐH Ngân Hàng, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn đại học 2017.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Ngôn ngữ Anh 23,25 điểm. Khối kinh tế - kinh doanh 22,75 điểm, hệ chất lượng cao 20,25 điểm. Ngành luật kinh tế 21,75 điểm, ngành hệ thống thông tin quản lý 20,75 điểm.

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM: Ngành Khai thác vận tải có điểm chuẩn cao nhất là 24,25, một số ngành bằng điểm sàn.

Cụ thể như sau:

52480102Truyền thông và mạng máy tính19.5
52480201Công nghệ thông tin22
52520103Kỹ thuật cơ khí21.75
52520103HKỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô (CLC)21.5
52520122Kỹ thuật tàu thuỷ16.5
52520201Kỹ thuật điện, điện tử21
52520207Kỹ thuật điện tử, truyền thông20
52520207HKỹ thuật Điện tử, truyền thông (CLC)18.75
52520216Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá22.25
52520320Kỹ thuật môi trường18.25
52580201Kỹ thuật công trình xây dựng20.75
52580201HKỹ thuật công trình xây dựng (CLC)18.75
52580205Kỹ thuật xây dựng CTGT19
52580205HKỹ thuật xây dựng CTGT (CLC)18.5
52580301Kinh tế xây dựng20.5
52580301HKinh tế xây dựng (CLC)18.5
52840101Khai thác vận tải24.25
52840101HKhai thác vận tải (CLC)22.25
52840104Kinh tế vận tải21.75
52840104HKinh tế vận tải (CLC)19.5
52840106101Khoa học Hàng hải (ĐKTB)17.75
52840106101HKhoa học Hàng hải (ĐKTB-CLC)16
52840106102Khoa học Hàng hải (KTVHMTT)15.5
52840106103Khoa học Hàng hải (TBNLTT)15.5
52840106104Khoa học Hàng hải (QLHH)19.75
 

Lê Huyền


 
 
 

Tin liên quan