Điểm chuẩn lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên tại TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn vào trường chuyên, lớp chuyên.

Điểm chuẩn vào trường chuyên, lớp chuyên cụ thể như sau: 

Điểm chuẩn lớp 10, trường chuyên, xem điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2017, điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, xem điểm thi vào lớp 10, tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10...

 
Điểm chuẩn lớp 10, trường chuyên, xem điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2017, điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, xem điểm thi vào lớp 10, tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10...

Điểm chuẩn lớp 10, trường chuyên, xem điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2017, điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, xem điểm thi vào lớp 10, tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10...

Lê Huyền

 
 

Tin liên quan