Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2017

- Học viện Tài chính vừa công bố điểm chuẩn 2017 hệ đại học chính quy diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

Cụ thể điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2017 như sau:

Điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2017

Thí sinh lưu ý cách tính điểm xét tuyển:

 

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01, Tiếng Anh là môn chính) và ngành Hệ thống thông tin quản lý (tổ hợp D01, Toán là môn chính): Điểm xét tuyển = [(Môn chính x hệ số 2 + Môn 2 + Môn 3), làm tròn đến 0,25] + [Điểm ƯT (KV, ĐT) × 4/3, làm tròn đến 2 chữ số thập phân].

Đối với các ngành còn lại (gồm cả ngành Hệ thống thông tin tổ hợp A00, A01): Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV, ĐT).

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) lần lượt như sau:

Điểm môn tiếng Anh đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn Toán đối với các ngành còn lại; Thứ tự nguyện vọng của thí sinh.

Thanh Hùng

 
 
 

Tin liên quan